Sabhā नमाज़ का समय

LY / Sabhā / Sabhā

Sabhā किबला दिशा

N E S W

Sabhā किबला दिशा

दिशा सूचक यंत्र: 96.2°
Sabhā, Sabhā किबला दिशा: दिशा सूचक यंत्र: 96.2° यथार्थ दिशा: 98.2° चुंबकीय घोषणा: -2°
# फज्र तुलु जुहर असर मगरिब ईशा हिजरी
वही नमाज के समय के साथ आसपास के स्थान

Sabhā, Sabha, Baladiyat Sabha, Baladīyat Sabhā, Muhafazat Sabha, Muḩāfaz̧at Sabhā, Sha`biyat Sabha, Sha‘bīyat Sabhā, mhafzt sbha, sbha, سبها, شعبية سبها, محافظة سبها