Ghāt नमाज़ का समय

LY / Ghāt / Ghāt

Ghāt किबला दिशा

N E S W

Ghāt किबला दिशा

दिशा सूचक यंत्र: 92.1°
Ghāt, Ghāt किबला दिशा: दिशा सूचक यंत्र: 92.1° यथार्थ दिशा: 93.3° चुंबकीय घोषणा: -1.3°
# फज्र तुलु जुहर असर मगरिब ईशा हिजरी
वही नमाज के समय के साथ आसपास के स्थान

Ghāt, Ghat, Baladiyat Ghat, Baladīyat Ghāt, Muhafazat Ghat, Muḩāfaz̧at Ghāt, Sha`biyat Ghat, Sha‘bīyat Ghāt, ghat, mhafzt ghat, شعبية غات, غات, محافظة غات