Amapá नमाज़ का समय

BR / Amapá / Amapá

Amapá किबला दिशा

N E S W

Amapá किबला दिशा

दिशा सूचक यंत्र: 87.6°
Amapá, Amapá किबला दिशा: दिशा सूचक यंत्र: 87.6° यथार्थ दिशा: 68.6° चुंबकीय घोषणा: 19°
# फज्र तुलु जुहर असर मगरिब ईशा हिजरी
वही नमाज के समय के साथ आसपास के स्थान

Amapá, Amapa

Garça, (Garca) नमाज़ का समय