Amapá नमाज़ का समय

BR / Amapá / Amapá

Amapá किबला दिशा

N E S W

Amapá किबला दिशा

दिशा सूचक यंत्र: 87.3°
Amapá, Amapá किबला दिशा: दिशा सूचक यंत्र: 87.3° यथार्थ दिशा: 68.5° चुंबकीय घोषणा: 18.8°
# फज्र तुलु जुहर असर मगरिब ईशा हिजरी
वही नमाज के समय के साथ आसपास के स्थान

Amapá, Amapa, AP, Estado de Amapa, Estado de Amapá, Estado do Amapa, Estado do Amapá

Colônia Agricola de Água Branca, (Colonia Agricola de Agua Branca) नमाज़ का समय