Coité do Nóia नमाज़ का समय

BR / Alagoas / Coité do Nóia

Coité do Nóia किबला दिशा

N E S W

Coité do Nóia किबला दिशा

दिशा सूचक यंत्र: 89.1°
Coité do Nóia, Alagoas किबला दिशा: दिशा सूचक यंत्र: 89.1° यथार्थ दिशा: 66.3° चुंबकीय घोषणा: 22.8°
# फज्र तुलु जुहर असर मगरिब ईशा हिजरी
वही नमाज के समय के साथ आसपास के स्थान

Coité do Nóia, Coite Do Noia

Coité, (Coite) नमाज़ का समय
Boqueirão, (Boqueirao) नमाज़ का समय
Coité do Nóia, (Coite do Noia) नमाज़ का समय
Riacho Lunga नमाज़ का समय
Poço da Abelha, (Poco da Abelha) नमाज़ का समय
Riacho dos Vitorinos नमाज़ का समय
Serra do Brejo नमाज़ का समय
Poção, (Pocao) नमाज़ का समय