Qarku i Dibrës नमाज़ का समय

AL / Dibër / Qarku i Dibrës

Qarku i Dibrës किबला दिशा

N E S W

Qarku i Dibrës किबला दिशा

दिशा सूचक यंत्र: 131°
Qarku i Dibrës, Dibër किबला दिशा: दिशा सूचक यंत्र: 131° यथार्थ दिशा: 134.7° चुंबकीय घोषणा: -3.8°
# फज्र तुलु जुहर असर मगरिब ईशा हिजरी
वही नमाज के समय के साथ आसपास के स्थान

Qarku i Dibrës, Qarku i Dibres, Debar, Diber, Dibër, Qarku Diber, Дебар

Lunar नमाज़ का समय
Kacni नमाज़ का समय
Mali i Balgjajt नमाज़ का समय
Maja e Kishës, (Maja e Kishes) नमाज़ का समय
Liqeni i Zi नमाज़ का समय
Liqejt e Kansis नमाज़ का समय
Liqeni i Dhive नमाज़ का समय
Maja e Bataçës, (Maja e Bataces) नमाज़ का समय
Murrë, (Murre) नमाज़ का समय
Maja e Micekut नमाज़ का समय
Qafa e Murrës, (Qafa e Murres) नमाज़ का समय
Qafë-Murrë, (Qafe-Murre) नमाज़ का समय
Lukan नमाज़ का समय
Selishtë, (Selishte) नमाज़ का समय