Wilāyat-e Zābul नमाज़ का समय

AF / Zabul / Wilāyat-e Zābul

Wilāyat-e Zābul किबला दिशा

N E S W

Wilāyat-e Zābul किबला दिशा

दिशा सूचक यंत्र: 250.5°
Wilāyat-e Zābul, Zabul किबला दिशा: दिशा सूचक यंत्र: 250.5° यथार्थ दिशा: 252.9° चुंबकीय घोषणा: -2.3°
# फज्र तुलु जुहर असर मगरिब ईशा हिजरी
वही नमाज के समय के साथ आसपास के स्थान

Wilāyat-e Zābul, Wilayat-e Zabul, Kalat, Provincia de Zabul, Provincia de Zābul, Provincija Zabul, Qalat, Qalat-e Ghelza'i, Qalāt, Qalāt-e Ghelzā’ī, Velayat-e Zabol, Velāyat-e Zābol, Vilojati Zobul, Zabol, Zabul, Zabul Province, Zabuli provints, Zābol, Zābul, Zābuli provints, jabul ju, wlayt zabl, zaburu zhou, zha bu er sheng, Вилояти Зобул, Провинција Забул, ولایت زابل, ザーブル州, 扎布尔省, 자불 주

Kārēz-e Mīrzā, (Karez-e Mirza) नमाज़ का समय
Mūshmānī, (Mushmani) नमाज़ का समय
Nārinak Chīnah, (Narinak Chinah) नमाज़ का समय
Ghaybānah Ghar, (Ghaybanah Ghar) नमाज़ का समय
Qanāt-e Mandī, (Qanat-e Mandi) नमाज़ का समय
Qanāt-e Bārakzaī, (Qanat-e Barakzai) नमाज़ का समय
Mūshmānī Māndêh, (Mushmani Mandeh) नमाज़ का समय
Qanāt Māndêh, (Qanat Mandeh) नमाज़ का समय
Dūrī, (Duri) नमाज़ का समय
Muḩammad Nasīm Kêlay, (Muhammad Nasim Kelay) नमाज़ का समय
‘Abdul Qādir Kêlay, ('Abdul Qadir Kelay) नमाज़ का समय
‘Abdullāh Khān Kêlay, ('Abdullah Khan Kelay) नमाज़ का समय