Bādghīs नमाज़ का समय

AF / Badghis / Bādghīs

Bādghīs किबला दिशा

N E S W

Bādghīs किबला दिशा

दिशा सूचक यंत्र: 240.1°
Bādghīs, Badghis किबला दिशा: दिशा सूचक यंत्र: 240.1° यथार्थ दिशा: 243.4° चुंबकीय घोषणा: -3.4°
# फज्र तुलु जुहर असर मगरिब ईशा हिजरी
वही नमाज के समय के साथ आसपास के स्थान

Bādghīs, Badghis, Badgheassaat Province, Badghis Province, Badghisi provints, Badghisin maakunta, Bâdghîs, Bādghīsi provints, Provincia de Badgis, Provincia de Bādgīs, Velayat-e Badghis, Velayat-e Badghisat, Velāyat-e Bādghīs, Velāyat-e Bādghīsāt, Viloati Bodgis, Viloati Bogdes, Wilayat-e Badghis, Wilāyat-e Bādghīs, ba de ji si sheng, badogisu zhou, wlayt badghys, Вилояти Бодғис, Вилояти Боғдес, ولایت بادغیس, バードギース州, 巴德吉斯省

Jar-e Showbāshak, (Jar-e Showbashak) नमाज़ का समय